• عنوان عکس

  عنوان عکس

  توضیحات اضافه عکس اینجا محل قرار گیری توضیحات است.

 • عنوان عکس

  عنوان عکس

  توضیحات اضافه عکس اینجا محل قرار گیری توضیحات است.

 • عنوان مطلب

  عنوان مطلب

  توضیحات اضافه عکس اینجا محل قرار گیری توضیحات است.

 • عنوان مطلب

  عنوان مطلب

  توضیحات اضافه عکس اینجا محل قرار گیری توضیحات است.

 • عنوان مطلب

  عنوان مطلب

  توضیحات اضافه عکس اینجا محل قرار گیری توضیحات است.

 • عنوان مطلب

  عنوان مطلب

  توضیحات اضافه عکس اینجا محل قرار گیری توضیحات است.

 • عنوان عکس

  عنوان عکس

  توضیحات اضافه عکس اینجا محل قرار گیری توضیحات است.

 • عنوان مطلب

  عنوان مطلب

  توضیحات اضافه عکس اینجا محل قرار گیری توضیحات است.

اخبار ژنتیک

سیستم جواب دهی آزمایشات

لطفا برای مشاهده جواب آزمایشات خود ابتدا با کد پذیرش و رمز عبور خود وارد شوید.

مرکز ژنتیک پزشکی دکتر سید حسنی

مرکز ژنتیک پزشکی دکتر سید حسنی در سال 1380 با ارائه خدمات مشاوره ژنتیک کار خود را آغاز نمود. در طی یک روند تکاملی تا سال 1393 تجهیزات و خدمات آزمایشات را با ارائه به روزترین خدمات آزمایشگاهی ژنتیک تکمیل نمود در حال حاضر این مرکز در بخش های مشاوره ژنتیک، ژنتیک بالینی، جنین شناسی، سیتوژنتیک، ژنتیک مولکولی و تشخیص قبل از تولد ارائه خدمات می نماید.

تماس با ما

اطلاعات تماس


آدرس: یزد-بلوارطالقانی-بن بست نظری-پلاک 144 –طبقه فوقانی-مرکز ژنتیک دکتر سید حسنی

تلفن:37254544-035  /  37255081-035   فکس:37255081-035